Fast. Simple. Secure
Upload Now|Autentificare|Înregistrare|

Politica de confidenţialitate

 1. Utilizatorul este singurul proprietar al informaţiilor colectate prin intermediul site-ului www.gfile.ro şi poate utiliza informaţiile aşa cum doreşte fără a avea nevoie de acordul www.gfile.ro.
 2. www.gfile.ro poate utiliza toate informaţiile colectate prin site-ul www.gfile.ro în studii de cercetare (analize, sinteze, rapoarte), în activităţi privind prevenirea şi detectarea fraudelor, precum şi pentru alte scopuri comerciale.
 3. www.gfile.ro nu utilizează informaţii private decât pentru detectarea şi prevenirea fraudelor, îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor, precum şi pentru alte scopuri similare.
 4. www.gfile.ro nu va dezvălui date personale de indentificare niciunui terţ decât cu permisiunea explicită a Utilizatorilor sau când există o obligaţie legală în acest sens.
 5. Siguranţa datelor personale înscrise pe site-ul www.gfile.ro constituie una dintre priorităţile DOTRO.
 6. Gfile atenţionează Utilizatorii că nicio informaţie transmisă via Internet nu poate fi în totalitate sigură şi recomandă maximă atenţie la completarea acestui tip de date online.
 7. Gfile se angajează să ia toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea informaţiilor Utilizatorilor.
 8. Gfile se angajează să facă publică pe site orice modificare a prezentei politici de confidenţialitate.
 9. Adresele de e-mail înregistrate în sistemul informatic www.gfile.ro pot fi dezvăluite, dacă este necesar, pentru protejarea drepturilor legale. Dezvăluirea poate fi impusă de lege sau prin proces legal.
 10. Notă de informare privind protecţia datelor personale:
  1. Conform Legii Nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi potrivit Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, DOTRO va administra în condiţii de maximă siguranţă, şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Utilizatori. Acestea vor fi prelucrate şi utilizate pentru punerea la dispoziţie în condiţii optime a serviciilor www.gfile.ro.
  2. Conform Legii Nr. 677/2001, Utizilatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale şi să solicite ştergerea acestora din arhivă. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii au la dispoziţie adresa de e-mail support[at]gfile.ro.
 11. Data celei mai recente actualizări: 02 Februarie 2012